Як виконати фільтрацію елементів масиву на підставі заданої умови і повернути результат операції?

Для фільтрації елементів масиву на підставі заданої умови і повернення результату операції ви можете використати метод select в Ruby. Цей метод застосовує блок коду до кожного елемента масиву і повертає новий масив, що містить лише елементи, які задовольняють умову.

Ось приклад використання методу select:

my_array = [1, 2, 3, 4, 5]

# Вибираємо лише парні числа з масиву
even_numbers = my_array.select { |element| element.even? }

puts even_numbers.inspect

У цьому прикладі за допомогою методу select відфільтровуються лише парні числа з масиву my_array , і результат зберігається у новому масиві even_numbers . Результат виконання цього коду буде:

[2, 4]

Отже, метод select дозволяє зручно фільтрувати елементи масиву на підставі заданої умови і повертати результат цієї операції у вигляді нового масиву.