Як застосувати блок коду до кожного елемента масиву і повернути новий масив з результатами операцій?

Для застосування блоку коду до кожного елемента масиву і повернення нового масиву з результатами операцій ви можете скористатися методом map в Ruby. Цей метод застосовує блок коду до кожного елемента масиву і повертає новий масив з результатами цих операцій.

Ось приклад використання методу map:

my_array = [1, 2, 3, 4, 5]

# Застосовуємо блок коду до кожного елемента масиву, у нашому випадку підносимо кожен елемент до квадрату
squared_array = my_array.map { |element| element * element }

puts squared_array.inspect

У цьому прикладі кожен елемент масиву підноситься до квадрату, а результати зберігаються у новому масиві squared_array . Результат виконання цього коду буде:

[1, 4, 9, 16, 25]

Отже, метод map дозволяє зручно виконувати операції з кожним елементом масиву і повертати новий масив з результатами цих операцій.