Як послідовно переглянути кожен елемент масиву та виконати певну операцію з кожним з них?

В Ruby для послідовної обробки кожного елемента масиву і виконання з ним певної операції ви можете скористатися методом each. Він дозволяє виконати блок коду для кожного елемента масиву.

Ось приклад використання методу each:

my_array = [1, 2, 3, 4, 5]

my_array.each do |element|
  # Виконуємо певну операцію з кожним елементом, наприклад, виведемо його на екран
  puts "Елемент масиву: #{element}"
end

У цьому прикладі кожен елемент масиву буде виведений на екран, оскільки блок коду в методі each викликається для кожного елемента масиву.

Ви можете використовувати цей метод для виконання будь-яких операцій з кожним елементом масиву, включаючи обчислення, фільтрацію, зміни значень і т. д.