Методи для роботи з масивами в Ruby

Основні методи для роботи з масивами в Ruby включають в себе наступне:

  1. << (append): Додає один елемент до кінця масиву.
array = [1, 2, 3]
array << 4
# array стає [1, 2, 3, 4]
  1. push: Те ж саме, що і <<, але може додати декілька елементів до кінця масиву.
array = [1, 2, 3]
array.push(4, 5, 6)
# array стає [1, 2, 3, 4, 5, 6]
  1. pop : Видаляє та повертає останній елемент масиву.
array = [1, 2, 3]
popped_element = array.pop
# array стає [1, 2], popped_element стає 3
  1. shift: Видаляє та повертає перший елемент масиву.
array = [1, 2, 3]
shifted_element = array.shift
# array стає [2, 3], shifted_element стає 1
  1. unshift: Додає елемент на початок масиву.
array = [2, 3]
array.unshift(1)
# array стає [1, 2, 3]
  1. first : Повертає перший елемент масиву.
array = [1, 2, 3]
first_element = array.first
# first_element стає 1
  1. last: Повертає останній елемент масиву.
array = [1, 2, 3]
last_element = array.last
# last_element стає 3
  1. each : Проходить по всіх елементах масиву.
array = [1, 2, 3]
array.each { |element| puts element }
# виводить:
# 1
# 2
# 3
  1. map : Повертає новий масив, створений результатами виклику блоку для кожного елемента масиву.
array = [1, 2, 3]
new_array = array.map { |element| element * 2 }
# new_array стає [2, 4, 6]
  1. select : Повертає новий масив, що містить елементи, для яких блок повертає true .
array = [1, 2, 3, 4, 5]
selected_array = array.select { |element| element.even? }
# selected_array стає [2, 4]

Це лише кілька основних методів. В Ruby є багато інших методів для роботи з масивами, які можуть зробити код більш ефективним та зрозумілішим.

Діліться своїми знаннями.