Як здійснити заміну складних виразів умовами в Ruby?

У Ruby ви можете здійснювати заміну складних виразів за допомогою конструкції if або case. Ось кілька прикладів:

Використання if:

x = 10
y = 20

if x > y
  result = "x більше ніж y"
elsif x < y
  result = "x менше ніж y"
else
  result = "x дорівнює y"
end

puts result

Використання case:

x = 10

case
when x > 0
  result = "x додатнє число"
when x < 0
  result = "x від'ємне число"
else
  result = "x дорівнює нулю"
end

puts result

Використання тернарного оператора:

x = 10
y = 20

result = (x > y) ? "x більше ніж y" : "x менше або дорівнює y"
puts result

Ці приклади демонструють різні способи заміни складних виразів умовами в Ruby. Ви можете вибрати той, який найбільш підходить вашим потребам і зручний для вашого коду.