Як провести перевірку на відповідність декільком значенням в Ruby?

У Ruby для перевірки відповідності декільком значенням можна використовувати оператор case або вираз if/elsif в залежності від конкретних потреб. Ось приклади використання обох методів:

1. Використання оператора case:

value = 3

case value
when 1
  puts "Значення рівне 1"
when 2
  puts "Значення рівне 2"
when 3
  puts "Значення рівне 3"
else
  puts "Значення не відповідає жодному варіанту"
end

2. Використання виразу if /elsif:

value = 3

if value == 1
  puts "Значення рівне 1"
elsif value == 2
  puts "Значення рівне 2"
elsif value == 3
  puts "Значення рівне 3"
else
  puts "Значення не відповідає жодному варіанту"
end

У обох випадках програма перевіряє значення змінної value і виводить відповідний текст залежно від того, на яке значення воно відповідає.