Як можна виконати валідацію даних в моделях у Ruby on Rails?

У Ruby on Rails валідація даних забезпечується за допомогою методів валідації в моделях. Це дозволяє перевіряти правильність введених даних перед їх збереженням у базі даних.

 1. Присутність (Presence). Перевіряє, чи є значення у вказаному атрибуті.

  validates :attribute, presence: true
  
 2. Унікальність (Uniqueness). Перевіряє, чи є значення унікальним у вказаному атрибуті.

  validates :attribute, uniqueness: true
  
 3. Довжина (Length). Перевіряє довжину значення атрибута.

  validates :attribute, length: { minimum: 2, maximum: 20 }
  
 4. Формат (Format). Перевіряє, чи відповідає значення атрибута певному формату за допомогою регулярних виразів.

  validates :attribute, format: { with: /\A[a-zA-Z]+\z/, message: "тільки літери дозволені" }
  
 5. Нумерична (Numericality). Перевіряє, чи є значення атрибута числом.

  validates :attribute, numericality: true
  

Ці методи валідації можна комбінувати та налаштовувати відповідно до конкретних потреб вашого додатка. Вони дозволяють забезпечити консистентність та цілісність даних у вашій програмі.