Приклади кешування даних з використанням Redis

Базові приклади використання Redis в Ruby для кешування та сховища даних. Вам слід також розглянути докладну документацію гему redis та офіційну документацію Redis для отримання додаткової інформації та оптимізації використання Redis у вашому додатку.

require 'redis'

# Підключення до Redis сервера (де localhost:6379 - адреса та порт Redis сервера)
redis = Redis.new(host: 'localhost', port: 6379)

# Ключ для кешування та значення, яке ви хочете зберегти
cache_key = 'user:123'
user_data = { id: 123, name: 'John Doe', email: 'john@example.com' }

# Збереження даних в Redis з використанням хешу
redis.hmset(cache_key, *user_data.flatten)

# Встановлення терміну життя кешу (наприклад, 1 година)
redis.expire(cache_key, 3600)

Отримання даних з Redis кешу

# Отримання даних з Redis кешу
cached_user_data = redis.hgetall(cache_key)

# Перевірка, чи дані були знайдені в кеші
if cached_user_data.any?
  puts "Дані користувача: #{cached_user_data}"
else
  # Якщо дані не знайдено в кеші, виконайте логіку для отримання даних та їх збереження в кеш
  puts "Дані користувача не знайдено. Виконайте логіку для отримання даних та збереження їх в кеш."
end