Про бібліотеку net/http в Ruby

net/http - це стандартна бібліотека в Ruby, яка надає можливості для виконання HTTP запитів і взаємодії з веб-серверами. Зазвичай ця бібліотека використовується для створення клієнтів для HTTP-запитів, але вона також може бути використана для створення власних веб-серверів.

Основні можливості net/http включають:

  1. Виконання HTTP GET, POST, PUT, DELETE та інших типів запитів.
  2. Робота з заголовками запитів та відповідей.
  3. Підтримка HTTPS (SSL).
  4. Автоматичне перенаправлення запитів.
  5. Підтримка аутентифікації через базову аутентифікацію, дайджест аутентифікацію тощо.

Нижче наведено приклад простого HTTP GET запиту за допомогою net/http:

require 'net/http'
require 'uri'

url = URI.parse('http://example.com/index.html')
http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
response = http.get(url.path)

puts "Response code: #{response.code}"
puts "Response body: #{response.body}"

У цьому прикладі ми виконуємо HTTP GET запит за адресою http://example.com/index.html, отримуємо код відповіді та тіло відповіді, і виводимо їх на екран.

net/http є потужним інструментом для роботи з HTTP в Ruby і може бути використаний для широкого спектру завдань, від виконання простих запитів до складних веб-серверів.