Ієрархія файлової системи Linux

У файловій системі Linux існує ієрархічна структура, яка організує файли та каталоги у логічні групи. Основні каталоги (або каталоги верхнього рівня) називаються кореневими каталогами та розташовані безпосередньо під коренем файлової системи. Ось основні каталоги і їх призначення в системі Linux:

 1. / (Корінь): Це початковий каталог, який містить усі інші файли та каталоги в системі.
 2. /bin (Бінарні файли): Містить виконувані файли (програми) необхідні для загального використання.
 3. /boot (Завантаження): Містить завантажувальні файли, такі як ядро системи та файл конфігурації завантаження.
 4. /dev (Пристрої): Містить файли, які представляють пристрої у системі, такі як термінали, принтери та інші пристрої.
 5. /etc (Конфігурація): Містить конфігураційні файли для різних програм та системних параметрів.
 6. /home (Домашній каталог): Каталоги користувачів зазвичай розташовуються тут.
 7. /lib та /lib64 (Бібліотеки): Містить системні бібліотеки, які використовуються програмами під час виконання.
 8. /media та /mnt (Зовнішні пристрої): Каталоги для монтування зовнішніх пристроїв, таких як USB-накопичувачі, CD-ROM тощо.
 9. /opt (Додаткові програми): Містить встановлені додаткові програми.
 10. /proc (Процеси): Містить інформацію про запущені процеси та системні ресурси у вигляді віртуальних файлів.
 11. /root (Корінь користувача): Домашній каталог користувача root.
 12. /sbin (Системні бінарні файли): Містить виконувані файли, які використовуються для адміністрування системи.
 13. /tmp (Тимчасові файли): Містить тимчасові файли, які створюються під час роботи системи.
 14. /usr (Вторинний ресурс): Містить дані та програми, які використовуються багатьма користувачами.
 15. /var (Змінні дані): Містить змінні дані, такі як журнали, кеші, файли баз даних тощо.

Ця ієрархія дозволяє організовувати файли та каталоги у логічні групи та полегшує управління файлами та конфігураціями у системі Linux.

1 Вподобання