Про принцип KISS (Keep It Simple, Stupid)

Принцип KISS (Keep It Simple, Stupid) можна перекласти як “Роби простіше, дурень”. Цей принцип відзначається тим, що рішення або система повинні бути якнайпростішими і зрозумілими. Головна ідея - уникати зайвих складнощів та надмірностей, спрощувати процеси та структури для досягнення більшої ефективності та зрозумілості.

Застосовуючи принцип KISS, люди намагаються уникати зайвих деталей, щоб забезпечити легке розуміння та використання продукту чи рішення. У багатьох випадках, простота може сприяти покращенню якості та швидкості виконання завдань.

В контексті програмування та мови програмування Ruby принцип KISS (Keep It Simple, Stupid) виявляється в тому, як програмісти створюють та організовують свій код.

Простота коду. Використання простих та зрозумілих конструкцій мови Ruby для досягнення мети. Уникання зайвих та заплутаних виразів.

# Погано
def calculate_complex_formula(x, y)
 result = (x * 2 + y) / 5.0
 return result.round(2)
end

# Добре
def calculate_simple_formula(x, y)
 (x + y) / 2
end

Мінімальна кількість коду. Використовуйте лише ті функції та конструкції, які дійсно необхідні для досягнення мети. Уникайте зайвих деталей та зайвих операцій.

# Погано
def process_data(data)
 result = []
 data.each do |item|
  result << item * 2
 end
 return result.uniq
end

# Добре
def process_data(data)
 data.map { |item| item * 2 }.uniq
end

Зрозумілість та читабельність. Код повинен бути легко зрозумілим для інших програмістів, які можуть його читати та модифікувати. Використовуйте імена змінних та функцій, які виражають їхню призначеність.

# Погано
def xyz(a, b)
 c = a + b
 return c * 2
end

# Добре
def calculate_and_double_sum(x, y)
 sum = x + y
 return sum * 2
end

Принцип KISS в Ruby сприяє створенню чистого, зрозумілого та ефективного коду, що полегшує розробку, тестування та підтримку програмного продукту.