З яких частин складається HTTP Request?

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Request складається з кількох частин. Основні компоненти HTTP Request включають:

Заголовки (Headers) - це інформація про запит, яка включає в себе різноманітні метадані. Наприклад, заголовки можуть містити інформацію про тип даних, які передаються, мову, прийняті формати, кешування тощо.
Метод (Method) - це тип операції, яку клієнт хоче виконати на сервері. Найпоширеніші методи включають GET (отримати дані), POST (надіслати дані на сервер), PUT (оновити існуючі дані), DELETE (видалити дані).
URI (Uniform Resource Identifier) -це ідентифікатор ресурсу або шлях, на який спрямований запит. Наприклад, для отримання конкретної сторінки, URI може виглядати як “/page1”.
Тіло запиту (Body) - це опціональна частина, яка містить дані, які відправляються на сервер. Вона зазвичай використовується при методах POST, PUT або PATCH, де додаткові дані передаються в тілі запиту.
Параметри запиту (Query Parameters) - це додаткова інформація, яка додається до URI і передається у вигляді параметрів. Наприклад, у запиті “GET /search?q=example” параметр “q” дорівнює “example”.

Ці компоненти разом утворюють HTTP Request, який надсилається на сервер для виконання певної дії чи отримання певних даних.