Про метод attr_accessor

Метод attr_accessor використовується в мові програмування Ruby для автоматичного створення getter і setter для змінних екземпляра класу. Це полегшує доступ до даних об’єкта та забезпечує можливість читання та запису значень змінних.

Наприклад, якщо у вас є клас Person, і ви хочете мати можливість читати та записувати значення для змінних name та age, ви можете скористатися attr_accessor:

class Person
 attr_accessor :name, :age

 def initialize(name, age)
  @name = name
  @age = age
 end
end

Це автоматично створить методи name і name= для змінної name , а також методи age і age= для змінної age . Таким чином, ви можете отримати або змінити значення змінних таким чином:

person = Person.new("John", 25)
puts person.name # Виведе "John"
puts person.age  # Виведе 25

person.age = 26  # Змінить значення змінної age на 26
puts person.age  # Виведе 26

attr_accessor дозволяє скоротити кількість написаного коду та полегшити роботу з об’єктами в Ruby.